Home / SystemC / [ SC Tutorial ] Installing SystemC

[ SC Tutorial ] Installing SystemC

SystemC có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và với nhiều trình biên dịch C++ khác nhau. Phần này tổng hợp kinh nghiệm của chúng tôi cho cả hệ thống dựa trên Linux và Windows. Bất kể nền tảng hoặc trình biên dịch nào bạn đang sử dụng, hãy đảm bảo đọc các tệp INSTALLRELEASENOTES là một phần của bản phân phối SystemC.

Linux Install

1. Download systemc-2.3.1.tgz  ( accellera.org | SystemC Lib )

2. Uncompress

Note: Người dùng trình duyệt web Firefox có thể thấy rằng chính Firefox đã giải nén tệp. Trong trường hợp đó, bước trước đó có thể không hoạt động, bạn chỉ cần đổi tên systemc-2.3.1.tgz thành systemc-2.3.1.tar và tiếp tục.

3. Untar the file

Điều này tạo ra một thư mục /home/u/freesourcec/systemc-2.3.1 chứa tất cả các tập tin cài đặt.

4. Thay đổi thư mục tới /home/u/freesourcec/systemc-2.3.1

5. Tạo một thư mục mà bạn sẽ cài đặt.

6. Kiểm tra xem g++ có sẵn không

7. Nếu g++ không có sẵn trong đường dẫn của bạn, hãy đặt biến môi trường CXX

cshell syntax:

bash syntax:

8. Chạy configure :

Note: Nếu bạn muốn cài đặt ở một vị trí khác ngoài /home/u/freesourcec/systemc-2.3.1 :

NoteNếu bạn có ý định tạo memory profiling (ví dụ: với valgrind) thì bạn có thể sử dụng thư viện pthreads. Thư viện SystemC có thể được biên dịch bằng QuickThreads (mặc định) hoặc POSIX Threads (pthreads). pthreads có công cụ hỗ trợ gỡ lỗi và lập hồ sơ tốt hơn nhưng chạy chậm hơn một chút. Để chọn pthread, gõ

9. Chạy make để tạo các thư viện

Notedebug” đảm bảo rằng debugging symbols được đưa vào thư viện, hữu ích trong quá trình phát triển. Nếu bạn quan tâm đến việc gỡ lỗi trong thư viện, hãy nhập

10. Thực hiện cài đặt cuối cùng

Windows Install

1. Download systemc-2.3.1.tgz  ( accellera.org | SystemC Lib )

2. Extract this file to C: using e.g. 7-zip

3. Khởi chạy Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition và mở systemC workspace:
C:\systemc-2.3.1\msvc80\SystemC\systemc.sln
NoteĐừng double-click vào nó vì điều đó có thể tự động khởi chạy sai phiên bản VC++, nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản. Hãy để công cụ chuyển đổi nó sang định dạng dự án mới

4. Đảm bảo rằng Platform SDK đã được cài đặt và các đường dẫn nằm trong cài đặt dự án
i.e.
        (i). Tools > Options
        Click the Projects Tab
        Select VC++ Directories
        (ii). Select Executable Files
        add
        C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Bin
        as the first path
        (iii). Select Include Files
        Set the first path to
        C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Include
        (iv). Select Library Files
        Set the first path to
        C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\lib
(v). Click OK

5. Chọn ConfigurationPlatform
    (i) Project -> Property -> Configuration Manager
            Configuration : Debug | Release
            Platform : Win32 | x64
    (ii) Click Close
    (iii) Click OK

6. Build Target
(i) Build -> Build Solution

__FreeSourceC.com__

About admin

Check Also

[ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *